Parenclub Wilpenhof

Privacy Statement

Privacyverklaring website

Parenclub Wilpenhof respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van gegevens

Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

– Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan

– Informatieverzoeken

– Reserveringen

- Reacties op de website

– Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)

– Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Beveiligen

Parenclub Wilpenhof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van parenclub Wilpenhof maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door parenclub Wilpenhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met parenclub Wilpenhof op via info@wilpenhof.nl. www.wilpenhof.nl is een website van parenclub Wilpenhof.

Het gebruik van de website www.wilpenhof.nl

Parenclub Wilpenhof heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens parenclub Wilpenhof van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Parenclub Wilpenhof kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van parenclub Wilpenhof, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan parenclub Wilpenhof verstrekt. Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd, een afspraak- of contactformulier hebt ingevuld, een offerteaanvraag hebt gedaan of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan jou gevraagd worden jouw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt.

Parenclub Wilpenhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Je voor- en achternaam, voorletters, tussenvoegsel, geboortedatum en nationaliteit

– Je adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadres

– Je IP-adres

Waarom parenclub Wilpenhof gegevens nodig heeft

Parenclub Wilpenhof verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Contactformulier en nieuwsbrief

Als je het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Parenclub Wilpenhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Parenclub Wilpenhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Parenclub Wilpenhof maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van parenclub Wilpenhof bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan parenclub Wilpenhof te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Parenclub Wilpenhof heeft hier geen invloed op. Parenclub Wilpenhof heeft Google geen toestemming gegeven om via parenclub Wilpenhof verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Het gaat hier om zogenaamde functionele en analytische cookies.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je je aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van je bezoek;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Onze website maakt ook gebruik van tracking cookies. Wij kunnen via deze cookies bijhouden welke webpagina’s je bezoekt. Daardoor kunnen wij je aanbiedingen doen waarvan wij verwachten dat die voor jou interessant kunnen zijn. Je hebt het recht om aan te geven dat je geen toestemming geeft voor deze zogenaamde profiling.

Heb je bezwaar tegen cookies?

Wil je cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van je browser.

Website van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Hoe lang parenclub Wilpenhof gegevens bewaart

Parenclub Wilpenhof bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Parenclub Wilpenhof verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wilpenhof.nl. Parenclub Wilpenhof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wat zijn je rechten?

Je bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

– Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij je kosteloos.

– Indien je van mening bent dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kun je om correctie vragen.

– Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.

– Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

– Indien je dat wenst, kun je ons vragen je gegevens over te dragen aan een derde. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk je verzoek uitvoeren.

Indien wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen informeren wij je over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Wijzigen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kun je deze richten aan: Parenclub Wilpenhof, Oude Ardeweg 28, 7384 SW te Wilp. Je kunt ook een mail sturen naar info@wilpenhof.nl of ons bereiken op 06 – 5551 8912.