Parenclub Wilpenhof

Huisregels

MINIMALE LEEFTIJD EN LEGITIMATIE

Bezoekers dienen minimaal 18 jaar te zijn. Zij dienen dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. Bezoekers die weigeren hun legitimatie te tonen, worden geweigerd.

 

RECHT VAN WEIGEREN

Indien het binnen te druk is behouden we ons het recht voor u de toegang te weigeren om de veiligheid van de aanwezige klanten te kunnen garanderen.

 

MOBIELE TELEFOONS

Het gebruik van mobiele telefoons en foto- en film-apparatuur is ten strengste verboden (op die manier voorkomen wij dat klanten ongewenst opnamen kunnen maken).

 

OVERLAST, ALCOHOL & DRUGS

Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd. Het gebruik of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerde handel of gebruik van drugs zal de Politie hiervan op de hoogte worden gesteld. Uiteraard zullen desbetreffende personen de toegang tot onze club permanent worden ontzegd.

 

HOUDING BEZOEKER AAN DE DEUR

Een relaxte houding en dito gedrag is basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd. Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de ingang of binnen in de club (woord en gedrag). Personen die weigeren entreegeld te betalen worden geweigerd.

 

GELUIDSOVERLAST, VERNIELING EN VANDALISME

Bezoekers die zich bij het verlaten van de club respectloos gedragen ten overstaan van onze buren of luidruchtig zijn, dan wel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen, worden in de toekomst de toegang geweigerd. Gasten die in het recente verleden problemen hebben veroorzaakt, zullen de toegang worden ontzegd. Het pand wordt d.m.v. toezichtcamera’s beveiligd.

 

HINDERLIJK INTIMIDEREND GEDRAG OF ONGEWENSTE INTIMITEITEN.

Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten aanzien van alle verschillende etnische groepen, sekse, religies en culturen die aanwezig zijn. Het benaderen van de andere sekse dient op een fatsoenlijke en vriendelijke manier te geschieden, ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan – ‘NEE’ is en blijft een ‘NEE’ !!!!
Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna -bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval wordt ook in de toekomst de toegang ontzegd. Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden. Overtreding van het huisreglement leidt tot verwijdering en een permanent toegangsverbod.

 

EIGENDOMMEN BEZOEKER

Na het betalen van het entreegeld bij binnenkomst krijgt iedereen een sleutel van een locker (kleedkastje) – hier kunnen uw eigendommen veilig in worden opgeborgen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigendommen. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid bij diefstal, vermissing en/of beschadigingen.

 

INSTRUCTIE OPVOLGEN

U dient ten allen tijde de instructie van het personeel op te volgen.

 

ROOKVERBOD

In de gehele club geldt er een rookverbod. Uit respect voor onze rokers hebben wij voor hen buiten een gezellige rookruimte gemaakt.

 

HYGIËNE

In de relaxruimtes zijn ruim voldoende handdoeken en gratis condooms beschikbaar. Neem geen glazen en of borden mee naar de relaxruimte of whirlpool. Laat deze ruimtes net zo netjes achter als u ze zelf wilt aantreffen. Deponeer gebruikte handdoeken in de wasmand en condooms in de afvalemmer.

 

DRESSCODE

Bij binnenkomst ontvangt u een sleuteltje van een locker zodat u zich direct kunt omkleden. Als dresscode geldt lingerie of een spannend setje. Aan de bar mag men niet naakt plaatsnemen. Dit is alleen toegestaan in lingerie of met een omgeslagen handdoek.

 

BETAALDE DIENSTEN

Bij onze club worden geen betaalde diensten aangeboden. Als u als bezoeker van de club betaalde diensten aanbied aan andere gasten wordt u uit de club verwijderd en volgt een toegangsverbod.

 

 

Vragen of tips? Stuur ons hieronder berichtje 😘